Ustawienia

Odstępy w tekście:

Rozmiar czcionki:

Zalogowany logo Niezalogowany

Logowanie

Użytkownik GWD


Węzeł Krajowy / login.gov.pl

Generator wniosków o dofinansowanie GWD nie jest aplikacją mobilną i do wypełnienia wniosku potrzebne użycie stacji roboczej z ekranem o rozdzielczości minimalnej 1024 x 768 lub wyższej.

Formularz wniosku wyświetlany na urządzeniach mobilnych może być nieczytelny,mieć nieoczekiwany format lub zachowywać się w niespodziewany sposób.

AKTUALNOŚCI


Szanowni Państwo,
Informujemy, że z przyczyn technicznych zmniejszyła się przepustowość systemu GWD. Objawia się to dłuższym czasem przebywania wniosku w statusie „wniosek w drodze”. Prosimy wnioskodawców o cierpliwość, wszystkie wnioski zostaną przetworzone i zarejestrowane we właściwym Funduszu, po czym wniosek otrzyma status „przyjęty w Funduszu”.

W DNIU 17 MAJA 2022 r. ZARZĄD NFOŚiGW PODJĄŁ DECYZJĘ O UNIEWAŻNIENIU II NABORU WNIOSKÓW W 2022 R (6/NC/EE/7.2/2022/cz.1 II nabór 2022 OZE/offshore/biogaz).
Komunikat z dnia 25.04.2022 r.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że wartość złożonych wniosków o dofinansowanie wyczerpała limit środków finansowych budżetu Programu Priorytetowego Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych – pilotaż na terenie województwa dolnośląskiego.
W związku z powyższym nabór wniosków został zakończony z dniem 25.04.2022 r. i wnioski o dofinansowanie złożone po tym terminie zostaną odrzucone.
Wszystkie wnioski, które zostały złożone zgodnie z § 2 ust.13 Regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych – pilotaż na terenie województwa dolnośląskiego” do dnia 25.04.2022 r. zostaną rozpatrzone.
Dziękujemy Państwu za udział w Programie.
Jednocześnie informujemy, że w połowie bieżącego roku planowane jest uruchomienie ogólnopolskiego programu finansującego wymianę nieefektywnych źródeł ciepła oraz elementy termomodernizacji w budynkach wielorodzinnych. Informacje o naborach będą dostępne na stronach internetowych wfośigw.

W dniu 21.01.2022 r. o godzinie 15:50 został zamknięty nabór wniosków nr 69/NC/OA/6.4/2021/I-dotacja
- budowa bądź przebudowa ogólnodostępnej stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 150 kW
w ramach programu Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych
i infrastruktury do tankowania wodoru,
z powodu wyczerpania budżetu naboru.

Pomoc techniczna

Formularz Kontaktowy