Ustawienia

Odstępy w tekście:

Rozmiar czcionki:

Zalogowany logo Niezalogowany

Logowanie

Użytkownik GWD


Węzeł Krajowy / login.gov.pl

Generator wniosków o dofinansowanie GWD nie jest aplikacją mobilną i do wypełnienia wniosku potrzebne użycie stacji roboczej z ekranem o rozdzielczości minimalnej 1024 x 768 lub wyższej.

Formularz wniosku wyświetlany na urządzeniach mobilnych może być nieczytelny,mieć nieoczekiwany format lub zachowywać się w niespodziewany sposób.

Deklaracja dostępności cyfrowej znajduje się pod poniższym linkiem: deklaracja dostępności.

AKTUALNOŚCI


Dzisiaj, to jest w dniu 15.11.2022 r. w godzinach 22:00 – 23:00 usługa Generator Wniosków o Dofinansowanie GWD będzie wyłączona.
W tym czasie będą wykonywane niezbędne prace serwisowe.

Z uwagi na brak możliwości składania wniosków poprzez aplikację GWD w dniu 23.09.2022 r., przez czas dłuższy niż 4 godziny,
termin IV naboru wniosków w 2022 r. (26/NC/EE/7.2/2022/cz.1_IV) ulega przedłużeniu o jeden dzień roboczy to jest
do 26.09.2022 r. do końca dnia.

Informacja pomocnicza

Formularz Kontaktowy