Ustawienia

Odstępy w tekście:

Rozmiar czcionki:

Zalogowany logo Niezalogowany

Logowanie

Użytkownik GWD


Węzeł Krajowy / login.gov.pl

Generator wniosków o dofinansowanie GWD nie jest aplikacją mobilną i do wypełnienia wniosku potrzebne użycie stacji roboczej z ekranem o rozdzielczości minimalnej 1024 x 768 lub wyższej.

Formularz wniosku wyświetlany na urządzeniach mobilnych może być nieczytelny,mieć nieoczekiwany format lub zachowywać się w niespodziewany sposób.

Deklaracja dostępności cyfrowej znajduje się pod poniższym linkiem: deklaracja dostępności.

AKTUALNOŚCI


Komunikat z dnia 12.03.2023 r. godz. 15:43
Szanowni Państwo,
Ze względu na wysoki stopień obciążenia serwerów czas bezczynności zostanie skrócony do 20 minut.
Oznacza to, że jeżeli użytkownik nie wywoła jakiejś funkcji (np. nie zmieni zakładki, nie kliknie na ikonę akcji itp.) przez 20 minut sesja zostanie przerwana i będzie konieczne będzie ponowne zalogowanie.
Przepraszamy za niedogodności – trwają prace mające na celu optymalizację wydajności.

Wiadomość z dnia 12.03.2024 r., godz. 15:41.
Szanowni Państwo,
Dziś, tj. w dniu 12.03.2024 r. w godzinach 21:00 – 23:00 usługa Generator Wniosków o Dofinansowanie GWD będzie wyłączona.
W tym czasie będą wykonywane niezbędne prace serwisowe.

Szanowni Państwo,

Zaobserwowane przez Państwa problemy z dostępnością GWD wynikają z przeciążenia serwerów dostępowych. Podjęliśmy intensywne prace w celu zwiększenia przepustowości systemu.
Za utrudnienia przepraszamy.


O zmianach będziemy informować na bieżąco.

Zespół GWD

Zamknięcie naboru wniosków!
Z powodu wyczerpania się środków przewidzianych na wypłatę dofinansowania wniosków złożonych w programie Mój Prąd w piątym naborze wniosków (MP5), nabór wniosków o dofinansowanie został zamknięty dnia 13.12.2023r. o godzinie 18:30.

Planowane jest uruchomienie kolejnego (szóstego) naboru wniosków o dofinansowanie w programie Mój Prąd o którym będziemy informować w kolejnych komunikatach.


KOMUNIKAT z dnia 16.10.2023, godz. 08:00
Uwaga! Zmiana administratora danych osobowych w Programie Czyste Powietrze - szczegóły poniżej:

W związku zawarciem przez 16 Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowy o współadministrowanie danymi osobowymi w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” informujemy, iż z dniem zawarcia ww. umowy Administratorami Pani/Pana danych osobowych są: właściwy ze względu na miejsce realizacji przedsięwzięcia WFOŚiGW oraz NFOŚiGW, odpowiednio do zakresu odpowiedzialności i szczegółowych celów Współadministratorów, określonych w pkt 1 klauzuli informacyjnej Współadministratorów znajdującej się poniżej.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu przez Współadministratorów danych osobowych: wnioskodawcy/beneficjenta oraz innych osób wskazanych przez wnioskodawcę/beneficjenta, w tym współmałżonka, współwłaściciela budynku (lokalu mieszkalnego), pełnomocnika i opiekuna prawnego wnioskodawców, oferentów, wykonawców i podwykonawców, użytkowników systemów informatycznych, reprezentantów/pełnomocników i pracowników współadministratorów, obywateli przekazujących zgłoszenia związane z realizacją Programu za pomocą dedykowanych narzędzi (np. poczta elektroniczna) w związku z realizacją Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”: https://czystepowietrze.gov.pl/wp-content/uploads/2023/10/Klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-przez-Wspoladministratorow-do-GWD.pdf

Ponadto NFOŚiGW przekazuje „Klauzulę informacyjną NFOŚiGW na potrzeby planu rozwojowego” (do zapoznania się z jej treścią): https://czystepowietrze.gov.pl/wp-content/uploads/2023/10/Klauzula-informacyjna-NFOSiGW-na-potrzeby-planu-rozwojowego-3.pdf
Klauzula dotyczy osób, które złożyły wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” w terminie od 15.05.2020 r. do 02.01.2023 r.

Współadministratorzy jednocześnie informują, iż przedmiotowe klauzule informacyjne znajdują się również na stronach internetowych każdego ze Współadministratorów.


Komunikat z dnia 06.09.2023 godz. 08:30
UWAGA!
Informacje o aktualnym statusie weryfikacji wniosków o dofinansowanie i wniosków o płatność składanych w ramach Programu „Czyste Powietrze” można uzyskać we właściwych terytorialnie wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej do których zostały złożone wnioski.
Dane kontaktowe do poszczególnych wfośigw znajdują się pod adresem: https://www.gov.pl/web/nfosigw/wfosigw.

Szanowni Państwo, informujemy że od dnia 12.12.2022 r Infolinia NFOŚiGW pracuje w godzinach 7:30-15:30

Informacja pomocnicza

Formularz Kontaktowy