Ustawienia

Odstępy w tekście:

Rozmiar czcionki:

Zalogowany logo Niezalogowany

Logowanie

Użytkownik GWD


Węzeł Krajowy / login.gov.pl

Generator wniosków o dofinansowanie GWD nie jest aplikacją mobilną i do wypełnienia wniosku potrzebne użycie stacji roboczej z ekranem o rozdzielczości minimalnej 1024 x 768 lub wyższej.

Formularz wniosku wyświetlany na urządzeniach mobilnych może być nieczytelny,mieć nieoczekiwany format lub zachowywać się w niespodziewany sposób.

Deklaracja dostępności cyfrowej znajduje się pod poniższym linkiem: deklaracja dostępności.

AKTUALNOŚCI


Wiadomość z dnia 29.11.2023 r., godz. 8:30.
Szanowni Państwo,
Dziś, tj. w dniu 29.11.2023 r. w godzinach 22:00 – 23:00 usługa Generator Wniosków o Dofinansowanie GWD będzie wyłączona.
W tym czasie będą wykonywane niezbędne prace serwisowe.

KOMUNIKAT z dnia 16.10.2023, godz. 08:00
Uwaga! Zmiana administratora danych osobowych w Programie Czyste Powietrze - szczegóły poniżej:

W związku zawarciem przez 16 Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowy o współadministrowanie danymi osobowymi w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” informujemy, iż z dniem zawarcia ww. umowy Administratorami Pani/Pana danych osobowych są: właściwy ze względu na miejsce realizacji przedsięwzięcia WFOŚiGW oraz NFOŚiGW, odpowiednio do zakresu odpowiedzialności i szczegółowych celów Współadministratorów, określonych w pkt 1 klauzuli informacyjnej Współadministratorów znajdującej się poniżej.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu przez Współadministratorów danych osobowych: wnioskodawcy/beneficjenta oraz innych osób wskazanych przez wnioskodawcę/beneficjenta, w tym współmałżonka, współwłaściciela budynku (lokalu mieszkalnego), pełnomocnika i opiekuna prawnego wnioskodawców, oferentów, wykonawców i podwykonawców, użytkowników systemów informatycznych, reprezentantów/pełnomocników i pracowników współadministratorów, obywateli przekazujących zgłoszenia związane z realizacją Programu za pomocą dedykowanych narzędzi (np. poczta elektroniczna) w związku z realizacją Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”: https://czystepowietrze.gov.pl/wp-content/uploads/2023/10/Klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-przez-Wspoladministratorow-do-GWD.pdf

Ponadto NFOŚiGW przekazuje „Klauzulę informacyjną NFOŚiGW na potrzeby planu rozwojowego” (do zapoznania się z jej treścią): https://czystepowietrze.gov.pl/wp-content/uploads/2023/10/Klauzula-informacyjna-NFOSiGW-na-potrzeby-planu-rozwojowego-3.pdf
Klauzula dotyczy osób, które złożyły wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” w terminie od 15.05.2020 r. do 02.01.2023 r.

Współadministratorzy jednocześnie informują, iż przedmiotowe klauzule informacyjne znajdują się również na stronach internetowych każdego ze Współadministratorów.


Komunikat z dnia 06.09.2023 godz. 08:30
UWAGA!
Informacje o aktualnym statusie weryfikacji wniosków o dofinansowanie i wniosków o płatność składanych w ramach Programu „Czyste Powietrze” można uzyskać we właściwych terytorialnie wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej do których zostały złożone wnioski.
Dane kontaktowe do poszczególnych wfośigw znajdują się pod adresem: https://www.gov.pl/web/nfosigw/wfosigw.

Szanowni Państwo, informujemy że od dnia 12.12.2022 r Infolinia NFOŚiGW pracuje w godzinach 7:30-15:30

Informacja pomocnicza

Formularz Kontaktowy