Ustawienia

Odstępy w tekście:

Rozmiar czcionki:

Zalogowany logo Niezalogowany

Logowanie

Użytkownik GWD


Węzeł Krajowy / login.gov.pl

Generator wniosków o dofinansowanie GWD nie jest aplikacją mobilną i do wypełnienia wniosku potrzebne użycie stacji roboczej z ekranem o rozdzielczości minimalnej 1024 x 768 lub wyższej.

Formularz wniosku wyświetlany na urządzeniach mobilnych może być nieczytelny,mieć nieoczekiwany format lub zachowywać się w niespodziewany sposób.

Deklaracja dostępności cyfrowej znajduje się pod poniższym linkiem: deklaracja dostępności.

AKTUALNOŚCI


Wiadomość z dnia 25.05.2023 godz. 12:30

Szanowni Państwo,
od godz. 11:30 została przywrócona łączność pomiędzy GWD a usługą pz.gov.pl.

Podpisywanie wniosków przy pomocy Podpisu Zaufanego działa poprawnie.

Wiadomość z dnia 25.05.2023 godz. 08:40

Szanowni Państwo,
od 24.05.2023 od godziny 18:20 obserwujemy ponowne problemy w łączności pomiędzy GWD a usługą pz.gov.pl, których efektem jest to, że nie jest możliwe podpisanie wniosku przy pomocy Podpisu Zaufanego, a w konsekwencji nie jest możliwe prawidłowe i skuteczne złożenie wniosku.

Problem został zgłoszony do operatora tej usługi.

Bezpośrednia przyczyna problemu nie leży po stronie systemu GWD.

Prosimy o śledzenie komunikatów strony logowania aplikacji GWD (gwd.nfosigw.gov.pl), gdzie będą publikowane bieżące komunikaty.

Wiadomość z dnia 17.05.2023 r.

Informujemy, że od 15.05.2023 r. występuje spowolnienie działania mechanizmów przekazywania wniosków do systemów lokalnych WFOŚiGW. Wnioski o dofinansowanie oraz wnioski o płatność składane w ramach Programu „Czyste Powietrze”, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym oraz wysłane przez ePUAP, mimo poprawnego złożenia mają wydłużony czas zmiany statusu systemowego ze statusu „Wniosek w drodze” na „Przyjęty w Funduszu”.

Niezależnie od powyższego, datą złożenia wniosku pozostaje data jego wysłania na skrzynkę e-PUAP.

Wszystkie wnioski oczekujące ze statusem „Wniosek w drodze” zmienią status na poprawny „Przyjęty w Funduszu” bez konieczności dodatkowych działań ze strony Wnioskodawców.

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że odnotowujemy ciągle rosnące zainteresowanie Programami dofinansowania NFOŚiGW. Tym samym bardzo istotnie zwiększa się powszechna używalność naszego generatora wniosków GWD.
Wyrażamy nasze ogromne zadowolenie z Państwa zainteresowania naszymi usługami. Aktualnie udostępniamy już ok. 80 różnych naborów, w tym kilkanaście masowych, kierowanych do szerokiego grona osób fizycznych.

Dla komfortu użytkowników systemu GWD wprowadzamy usprawnienia funkcjonalne, techniczne i wydajnościowe. Wiąże się to z występowaniem krótkotrwałych przerw w działaniu usług.
Przepraszamy za wszelkie utrudnienia, które mogą wynikać z trwających prac rozwojowych.

Szanowni Państwo,
Informujemy, że czwarty nabór (MP4) wniosków o dofinansowanie w programie priorytetowym „Mój Prąd” ZOSTAŁ ZAMKNIĘTY z powodu wyczerpania się budżetu przewidzianego na wypłaty dotacji.
Jednocześnie informujemy o trwających przygotowaniach do ogłoszenia kolejnego naboru wniosków o dofinansowanie, którego szczegóły przedstawimy w niedzielę 19 marca.
O ostatecznych warunkach uzyskania dofinansowania w ramach naboru wniosków w programie Mój Prąd poinformujemy w oddzielnym komunikacie.
NFOŚiGW

Uchwałą Zarządu NFOŚiGW, z dniem 16.02.2023 r. zakończony został nabór wniosków w ramach programu „Usuwanie porzuconych odpadów”. Rozpoczęcie kolejnego naboru zaplanowane jest na 01.03.2023 r.
Szanowni Państwo,

Z uwagi na wyczerpanie dostępnej alokacji, przeznaczonej na II Nabór wniosków - budowa bądź przebudowa ogólnodostępnej stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 150 kW (konkurs 48/NC/OA/6.3/2022/II-dotacja stacje ładowania min 150 kW), możliwość składania wniosków w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie (GWD) została zamknięta.

W związku ze zmianą programu priorytetowego „Czyste Powietrze” w dniu 3.01.2022 uprzejmie informujemy, że zmianie uległ formularz wniosku o dofinansowanie. Nie jest możliwe złożenie wypełnionego wcześniej wniosku na dotychczasowym formularzu, a przy próbie zatwierdzania takiego wniosku ze statusem „Roboczy”, „Wniosek nie zawiera błędów” lub próby wysłania zatwierdzonego wcześniej wniosku, pojawi się stosowny komunikat błędu.
Od dnia 03.01.2023 r. należy korzystać z nowego formularza wniosku o dofinansowanie dostępnego w serwisie GWD po wybraniu naboru „Czyste Powietrze – wnioski składane od 03.01.2023 r.”

Szanowni Państwo, informujemy że od dnia 12.12.2022 r Infolinia NFOŚiGW pracuje w godzinach 7:30-15:30

Informacja pomocnicza

Formularz Kontaktowy