Ustawienia

Odstępy w tekście:

Rozmiar czcionki:

Zalogowany logo Niezalogowany

Logowanie

Użytkownik GWD


Węzeł Krajowy / login.gov.pl

Generator wniosków o dofinansowanie GWD nie jest aplikacją mobilną i do wypełnienia wniosku potrzebne użycie stacji roboczej z ekranem o rozdzielczości minimalnej 1024 x 768 lub wyższej.

Formularz wniosku wyświetlany na urządzeniach mobilnych może być nieczytelny,mieć nieoczekiwany format lub zachowywać się w niespodziewany sposób.

Deklaracja dostępności cyfrowej znajduje się pod poniższym linkiem: deklaracja dostępności.

AKTUALNOŚCI


Informacja o problemach z Generatorem Wniosków.
Informujemy, że z powodu problemów technicznych leżących po stronie Węzła Krajowego system informatyczny Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) obsługiwany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) od 6.02.2023 od godziny 9:30 nie działa poprawnie. Objawia się to między innymi następującymi efektami:
1. Brak dostępu do systemu GWD dla kont wykorzystujących Profil Zaufany lub bankowość internetową,
2. Brak możliwości podpisania wniosku przy pomocy podpisu elektronicznego, w tym Podpisu Zaufanego,
3. Brak możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną (przycisk „wyślij przez ePUAP”).
Wciąż trwają prace diagnostyczno-naprawcze. Dotychczas nie otrzymaliśmy informacji z Węzła Krajowego o planowanym czasie usunięcia awarii.
O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.
Komunikaty są umieszczone w sekcji aktualności na głównej stronie systemu GWD: https://gwd.nfosigw.gov.pl
A także na stronie: Aktualności GWD - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Szanowni Państwo z przykrością informujemy, że od dnia 06.02.2023 r od godz. 9:30, z powodu awarii, której przyczyna leży poza GWD nie jest możliwe zalogowanie się do systemu GWD (Generator Wniosków o Dofinansowanie) dla kont utworzonych przy pomocy Profilu Zaufanego (tzw. Węzeł Krajowy), ani też nie jest możliwe podpisanie wniosków podpisem elektronicznym, w tym Podpisem Zaufanym. Mogą wystąpić też problemy z wysłaniem elektronicznym „przez ePUAP”.
Szanowni Państwo,

Z uwagi na wyczerpanie dostępnej alokacji, przeznaczonej na II Nabór wniosków - budowa bądź przebudowa ogólnodostępnej stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 150 kW (konkurs 48/NC/OA/6.3/2022/II-dotacja stacje ładowania min 150 kW), możliwość składania wniosków w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie (GWD) została zamknięta.

Informujemy, że z powodu trwających prac wdrożeniowych, wnioski o dofinansowanie oraz wnioski o płatność składane w ramach Programu „Czyste Powietrze”, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym oraz wysłane przez ePUAP, mimo poprawnego złożenia mają wydłużony czas zmiany statusu systemowego ze statusu „Wniosek w drodze” na „Przyjęty w Funduszu”. Niezależnie od powyższego, datą złożenia wniosku pozostaje data jego wysłania na skrzynkę e-PUAP. Wkrótce spodziewane jest przywrócenie normalnej pracy systemów. Składane obecnie wnioski zmienią status na poprawny, bez konieczności dodatkowych działań ze strony Wnioskodawców.
W związku ze zmianą programu priorytetowego „Czyste Powietrze” w dniu 3.01.2022 uprzejmie informujemy, że zmianie uległ formularz wniosku o dofinansowanie. Nie jest możliwe złożenie wypełnionego wcześniej wniosku na dotychczasowym formularzu, a przy próbie zatwierdzania takiego wniosku ze statusem „Roboczy”, „Wniosek nie zawiera błędów” lub próby wysłania zatwierdzonego wcześniej wniosku, pojawi się stosowny komunikat błędu.
Od dnia 03.01.2023 r. należy korzystać z nowego formularza wniosku o dofinansowanie dostępnego w serwisie GWD po wybraniu naboru „Czyste Powietrze – wnioski składane od 03.01.2023 r.”

Szanowni Państwo, informujemy że od dnia 12.12.2022 r Infolinia NFOŚiGW pracuje w godzinach 7:30-15:30

Informacja pomocnicza

Formularz Kontaktowy